با اینکه عطارد نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است اما چون…

View more

انرژی خورشید

در مرکز خورشید در هر ثانیه انرژی معادل ۱۰۰ میلیارد…

View more

چرخش ستاره نوترونی

برخی از ستاره‌های نوترونی ۵۰۰ دور در ثانیه می‌چرخند.

View more

چگالی ستاره نوترونی

    یک قاشق سوپ‌خوری از ماده ستاره نوترونی سنگین‌تر…

View more

بهار جان

اندر دل من مها دل‌ افروز توئی    یاران هستند…

View more

بسم الله

به نام خدایی که جان آفرید       سخن…

View more