معرفی کتاب: بینوایان

عنوان: بینوایان تالیف: ویکتور هوگو ترجمه: حسینقلی مستعان ناشر: بدرقه…

View more

کتاب صبورترین معلم و عاقل‌ترین مشاور

“Books are the quietest and most constant of friends; they…

View more

معرفی کتاب: سرخ و سیاه

عنوان: سرخ و سیاه تالیف: استاندال ترجمه: مهدی سحابی ناشر: نشر…

View more

معرفی کتاب: مردان اندیشه

عنوان: مردان اندیشه، پدیدآورندگان فلسفه معاصر تالیف: برایان مگی ترجمه:…

View more

معرفی کتاب: شاگردی یک ریاضیدان

عنوان: شاگردی یک ریاضیدان تالیف: آندره ویل ترجمه: مهران اخباری…

View more

معرفی کتاب: فلسفه ریاضیات

عنوان: فلسفه ریاضیات (آشنایی امروزی با دنیای برهان‌ها و تصویرها)…

View more

کتاب آرامش بخش

کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز…

View more

معرفی کتاب: نامگذاری بر بی‌نهایت‌ها

عنوان: نامگذاری بر بی‌نهایت‌ها مولف: لورن گراهام , ژان میشل…

View more

کتاب‌خوان ثروتمندترین مردمان است

“No matter what his rank or position may be, the…

View more

معرفی کتاب: تاریخچه فلسفه زمان

عنوان: تاریخچه فلسفه زمان تالیف: آدریان باردون ترجمه: حسن امیری…

View more