زیبایی طبیعت

دانشمند، طبيعت را به خاطر فايده‌اش مطالعه نمی‌کند، آن را برای این مطالعه می‌کند که از آن لذت می‌برد و چون طبیعت زیباست از آن لذت می‌برد.  اگر طبیعت زیبا نبود، ارزشِ شناختن نداشت و اگر طبیعت ارزش شناختن نداشت، زندگی هم ارزش زیستن نداشت. البته، من در اینجا از آن‌گونه زیبایی که حواس را متأثر می‌کند، یعنی از زیبایی اوصاف و ظواهر، سخن نمی‌گویم؛ نه به این جهت که این زیبایی‌ها را دست کم بگیرم، نه چنین نیست، اما این زیبایی ربطی به علوم ندارد، منظورم زیبایی ژرف‌تری است که از نظم هماهنگ اجزا بوجود می‌آید و تنها هوشِ ناب قادر به درک آن است.
– هانری پوانکاره

“The scientist does not study nature because it is useful;
he studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful. If nature were not beautiful, it would not be worth knowing, and if nature were not worth knowing, life would not be worth living.”
— Henry Poincare

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *