ماه: فوریه 2017

پیرترین سیاره کشف شده حول ۲ ستاره می‌چرخد

پیرترین سیاره شناخته شده سنی معادل ۱۲/۷ میلیارد سال دارد. سیاره فرا خورشیدی PSR B1620-26 b با فاصله ۱۲۴۰۰ سال نوری در صورت فلکی کژدم (عقرب) واقع شده و حول ۲ ستاره که یکی پالسار و دیگری کوتوله سفید است می‌چرخد. این سیاره درون یک خوشه کروی قرار دارد و با جرم ۲/۵ برابر جرم…