سانسور کیهانی

سانسور کیهانی

طبق فرضیه سانسور کیهانی هیچ تکینگی برهنه‌ای به جز مه بانگ وجود ندارد.

آدرس کیهانی ما

آدرس کیهانی ما

آدرس کیهانی ما

طول عمر الکترون

طول عمر الکترون

طول عمر الکترون ۶۶ هزار یوتا سال است.

سردترین مکان در کیهان

سحابی بومرنگ

سرد ترین مکان طبیعی شناخته شده در سحابی بومرنگ است.

لکه سرخ مشتری

لکه سرخ مشتری

احتمالا لکه سرخ مشتری مانند یک منبع حرارتی عمل می‌کند و دمای بالاتری دارد.

سیاه چاله ای از نور

سیاه چاله نوری

اگر به مدت ۱۰ سال، نور تمام ستارگان به شعاع ۳۵۰ سال نوری را جمع کنیم سیاه‌چاله‌ای از نور به ابعاد زمین تشکیل خواهد شد.

جهش بزرگ کیهان

جهش بزرگ

عده‌ای از فیزیکدانان معتقدند کیهان ما حاصل رمبش یک کیهان پیرتر است و انفجار بزرگ یک در واقع یک جهش بزرگ بوده است.

حلقه سیاره مشتری

حلقه سیاره مشتری

حلقه‌های سیاره مشتری چنان نازکند که تا قبل از وویجر ۱ به وجود آن‌ها پی نبرده شده بود.

ستاره وولف رایت

ستاره وولف-رایت

ستاره ولف-رایت WR124 در صورت فلکی پیکان گازهای داغی با سرعت ۱۵۰ هزار کیلومتر بر ثانیه از خود می‌راند.

گفتاری از آلبرت اینشتین

آلبرت اینشتین Albert Einstein

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردم شرور، بلکه بخاطر کسانی که شرارتها را می‌بینند و کاری در مورد آن انجام نمی‌دهند.   -آلبرت اینشتین