بهار جان

اندر دل من مها دل‌ افروز توئی    یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید   عید من و نوروز من امروز توئی

مولانا

بهار نوید تازگی طبیعت و شکوفایی گل‌ها و گیاهان را با خود به همراه دارد. میلیاردها سال است که زمین گرد آفتاب فروزان می‌گردد و فصلی از پی فصلی پدید می‌آید. عجیب است اگر تصور کنیم هدفی در پس این همه نظم دقیق و نو شدن‌ها و تازگی‌ها وجود ندارد. اگر کمی فکر کنیم شگفت‌زده خواهیم شد که میلیاردها سال نظم و علم و حکمت در عالم پیاده شده برای این‌که “ما” در این مکان و زمان در پی هدفی عظیم باشیم اما ما چه می‌کنیم؟

امسال آغاز بهار با آغاز ماه “رجب المرجب” همراه شده؛ ماهی که به طور اختصاصی ماه بازگشت و توجه به سوی خداست. در این غوغای جهان مادی که هر روز و هر لحظه بساطی تازه برای سرگرمی و دل مشغولی بشر فراهم می‌آید، این ماه فرصتی‌ست برای خلوت گزیدن با خالق با مبداء و مقصد هستی. زمان نزدیک شدن به منبع بی‌نهایت نور.

این تقارن زیبا بهانه‌ایست برای تازه کردن دل‌ها و محکم کردن ایمان‌ها. کاش این فرصت را دریابیم …

یا علی مدد

بسم الله

به نام خدایی که جان آفرید       سخن گفتن اندر زبان آفرید

در عصر شبکه‌های اجتماعی و سرعت، شاید نوشتن در این دفتر مجازی چندان جذاب به نظر نرسد. اما نوشتن راهیست برای اشتراک افکار و آراء و عقاید پیرامون جهان پیرامون. هنوز هم مخاطبانی عمیق و اهل فکر پیدا می‌شوند که مرا به خواندن نظرات خوبشان میهمان نمایند.