جامعه

گفتاری از آلبرت اینشتین

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردم شرور، بلکه بخاطر کسانی که شرارتها را می‌بینند و کاری در مورد آن انجام نمی‌دهند.   -آلبرت اینشتین