اجتماعی

کاش کتاب پایان نیابد

You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend. –Paul Sweeney وقتی آخرین صفحه کتابی را ورق می‌زنید و حس می‌کنید یک دوست را از…..

بهار جان

اندر دل من مها دل‌ افروز توئی    یاران هستند لیک دلسوز توئی شادند جهانیان به نوروز و به عید   عید من و نوروز من امروز توئی مولانا بهار نوید تازگی طبیعت و شکوفایی گل‌ها و گیاهان را با خود…..

بسم الله

به نام خدایی که جان آفرید       سخن گفتن اندر زبان آفرید در عصر شبکه‌های اجتماعی و سرعت، شاید نوشتن در این دفتر مجازی چندان جذاب به نظر نرسد. اما نوشتن راهیست برای اشتراک افکار و آراء و عقاید…..