دسته: اجتماعی

بهار جان

اندر دل من مها دل‌ افروز توئی    یاران هستند لیک دلسوز توئی شادند جهانیان به نوروز و به عید   عید من و نوروز من امروز توئی مولانا بهار نوید تازگی طبیعت و شکوفایی گل‌ها و گیاهان را با خود به همراه دارد. میلیاردها سال است که زمین گرد آفتاب فروزان می‌گردد و فصلی از…

بسم الله

به نام خدایی که جان آفرید       سخن گفتن اندر زبان آفرید

در عصر شبکه‌های اجتماعی و سرعت، شاید نوشتن در این دفتر مجازی چندان جذاب به نظر نرسد. اما نوشتن راهیست برای اشتراک افکار و آراء و عقاید پیرامون جهان پیرامون. هنوز هم مخاطبانی عمیق و اهل فکر پیدا می‌شوند که مرا به خواندن نظرات خوبشان میهمان نمایند.