رسانه

زیبایی طبیعت

دانشمند، طبيعت را به خاطر فايده‌اش مطالعه نمی‌کند، آن را برای این مطالعه می‌کند که از آن لذت می‌برد و چون طبیعت زیباست از آن لذت می‌برد.  اگر طبیعت زیبا نبود، ارزشِ شناختن نداشت و اگر طبیعت ارزش شناختن نداشت،…..

کاش کتاب پایان نیابد

You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend. –Paul Sweeney وقتی آخرین صفحه کتابی را ورق می‌زنید و حس می‌کنید یک دوست را از…..

کتاب صبورترین معلم و عاقل‌ترین مشاور

“Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counsellors, and the most patient of teachers.” — Charles William Eliot

کتاب آرامش بخش

کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد. امام علی علیه السلام

کتاب‌خوان ثروتمندترین مردمان است

“No matter what his rank or position may be, the lover of books is the richest and the happiest of the children of men.” J.A. Langford

کتاب‌خانه‌ای در بهشت

من همیشه این‌طور تصور کرده‌ام که بهشت جایی شبیه یک کتاب‌خانه است. خورخه لوئیس بورخس  

ویدئوی تایم لپس آسمان شب ایران

پایان حماسی کاسینی

روز جمعه کاوشگر کاسینی به مأموریت خود پایان خواهد داد و به درون زحل سقوط خواهد کرد. کاسینی برای من یادآور خاطرات جالبی هست. تقریبا مقارن با شروع دوره دانشجویی ام اخبار مأموریت کاسینی منتشر شد و من هم مثل…..

تورم کیهانی چیست؟

تورم کیهانی چیست؟ چطور نقاط بسیار دور کیهان همگی یکسان به نظر می رسند؟ آیا کیهان در ابتدا با سرعتی بیش از سرعت نور منبسط شده است؟ آیا ممکن است انرژی منفی باشد؟ داده های رصدی درباره تورم چه می…..

آیا ما در یک جهان موازی زندگی می کنیم؟

آیا ممکن است جهان ما بخشی از جهان های دیگر باشد؟ انواع جهان های موازی کدام هستند؟ نظریه تورم کیهانی درباره جهان های موازی چه می گوید؟ آیا جهان به صورت یک فرکتال رشد می یابد؟ نظریه ریسمان درباره چندجهانی…..