دسته: دسته‌بندی نشده

معرفی کتاب: گتسبی بزرگ

عنوان: گتسبی بزرگ تالیف: اسکات فیتز جرالد ترجمه: رضا رضایی ناشر: ماهی درباره کتاب: «گتسبی بزرگ» شاهکار «فرانسیس اسکات فیتز جرالد»  است. این رمان از آثار برجسته ادبیات امریکا در قرن بیستم به شمار می‌رود، اثری کلاسیک که پیوسته تجدید چاپ می‌شود و توانسته است خوانندگان چند نسل را مسحور خود سازد. کریم امامی مترجم…

چگالش بوز-اینشتین (Bose-Einstein condensate)

ذراتی با عددهای کوانتومی اسپین صحیح را بوزون می نامند، که برگرفته از نام ساتیندرا بوز است. بوز همزمان با آلبرت اینشتین، قانون های آماری حاکم بر آن ذرات را کشف کرد که حالتی شگفت انگیز از ماده است. نظریه چگالش بوز-اینشتین (BEC)، اثر دمای بسیار پایین بر حالت ماده را تعریف می‌کند. هنگامی که…

معرفی کتاب: تاریخ مختصر فلسفه جدید، از دکارت تا ویتگنشتاین

عنوان: تاریخ مختصر فلسفه جدید، از دکارت تا ویتگنشتاین تالیف: راجر اسکروتن ترجمه: اسماعیل سعادتی خمسه ناشر: حکمت   درباره کتاب: در پیشگفتار این کتاب  نوسینده با بیان اینکه کتاب از منظری تحلیلی، تصویری ترکیبی از تاریخ فلسفه جدید به دست می دهد، می گوید: گرچه به ناچار برخی از فیلسوفان انتخاب شده اند، امیدوارم…